Fylkesmannen sier ja til konsesjonssøknad: – Når den første tynsetingen kommer kjørende over kjølen for å jobbe i Brydalen går flagget til topps

Børre Nilsen i Brydalen har fått grønt lys fra Fylkesmannen i Innlandet på konsesjonssøknad om uttak av vann fra Brya til røyeproduksjon. – Det er et viktig steg på veien, men det er fremdeles langt igjen til vi er i mål, sier han.