Avsetter 30 millioner kroner til såkornfond

Fylkesråd Thomas Breen

Fylkesråd Thomas Breen Foto:

Fylkesrådet i Hedmark vedtok i dag å avsette 30 millioner kroner til et såkornfond. Midlene skal bidra til de bedriftene som både har vilje og mulighet for å vokse, og Hedmark trenger flere arbeidsplasser.

DEL

- Det krever både vilje og evne til å satse for å lykkes med en aktiv næringspolitikk, sier Thomas Breen, fylkesråd for næring, helse og likestilling. Midlene kommer fra disponeringen av fylkeskommunens mindreforbruk i 2016.

Fylkesrådet vil med dette bidra med risikokapital i den fasen mange bedrifter sliter for å lykkes med å nå et større marked. Dessverre er det noe som mangler i tiltaksapparatet når bedrifter i denne fasen sliter med å finne kapital. Det er fasen hvor det ofte er for tidlig med privat venturekapital og mulighetene som finnes i Innovasjon Norge og andre offentlige instanser er benyttet.

Fond og system som utvikler selskaper


- Det er avgjørende for mange bedrifters mulighet for vekst og finne risikokapital i akkurat denne fasen, mener Thomas Breen.

Han forteller videre at fylkeskommunen gjennom noe tid har vært i dialog med både Hedmark kunnskapspark og Akershus teknologifond for å finne ut hvordan et slikt fond bør skrus sammen. Det er spennende å se utviklingen med fondet i Akershus.

De har klart å få på plass både et fond og et system som bidrar til å utvikle selskaper slik at de kan vokse. Her klarer der også å re-kapitalisere grunnfondet slik at dette ikke tappes over tid. Dette er lærdom vi ønsker å overføre til Hedmark, presiserer fylkesråden.

Flere finaniseringskilder


Tanken bak fylkesrådets avsetning på 30 mill. kroner er å få med flere finansieringskilder slik at fondet størrelse dobles til 60 mill. kroner. Sparebankene og SIVA er potensielle partnere. Med dagens vedtak av fylkesrådet, vil dialogen med potensielle partnere bli mer konkret.

Fylkeskommunens næringsavdeling har utført et grundig arbeid for å få på plass et regelverk tilpasset både nasjonale og internasjonale retningslinjer. Målet er at strukturen og personene som skal forvalte fondet er på plass i løpet av høsten slik at forvaltningen er i gang vinteren 2017/2018.

- Dette er en stor og viktig satsing for næringslivet vårt. Risikokapital som stilles til rådighet for vekstbedrifter har dessverre vært en mangelvare. Vi håper at dette vil bidra med både penger og kompetanse som vil gi flere suksessfulle bedrifter fra fylket vårt, sier fylkesråd Thomas Breen.

Teknologiutvikling med stort potensiale


Fylkesrådet tror det vil være teknologiutvikling innenfor bioøkonomi og IT/spill/digitalisering som peker seg ut som særlig spennende næringer.

- Her har vi mange bedrifter som har stort potensiale, sier Breen, men presiserer at fondet vil være åpent for alle typer bedrifter som passer inn i de kriteriene som settes.

Denne satsingen, i tillegg til å være medeier og finansiere Innovasjon Norge og Hedmark kunnskapspark, legger Hedmark fylkeskommune til rette for en aktiv næringsutvikling i hele fylket.

- Det er en viktig del av fylkeskommunens regionale utviklerrolle, avslutter Breen.

Artikkeltags