REINOKSE: Stort gevir, stor makt og mye prakk. Alle foto: Tove Digre

En opplevelse av tilhørighet

Samene i Rørosdistriktet har avsluttet sin årlige hovedskilling av rein ved Harsjøen noen mil nord øst for Røros. Her har flokken til Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt) blitt telt og skilt i mindre flokker. Reindriftfamiliene har øremerket årskalvene som unngikk merkingen på kalvelandet i fjor og ren er valgt ut til liv eller død. Synet av den bølgende renflokken i evig bevegelse innenfor gjerdene, de lave knekkelydene og snøftingen, i ett med naturen og dens fargesjatteringer, gir en opplevelse av tilhørighet.
Av
Publisert