Savalen Drift passerte 50 millioner i omsetning i 2018

– Vi nådde målet vårt, sier Dina Mørk ved Savalen Booking.