Rovviltnemnda vil ta ut 12 ulver utenfor ulvesonen – sier nei til ny buffersone for ulv

Et klart nei til å lage en buffersone for ulv mellom Åmot og Rendalen. I tillegg går rovviltnemnda for Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo inn for å å ta ut 12 ulver utenfor ulvesonen.