Nortura avvikler på Otta

Nortura tar flere grep for å bedre lønnsomheten og redusere overkapasiteten i konsernet. Et av grepene er å avvikle Nortura Otta.

DEL

Nortura avvikler skjæring av gris på Nortura Rudshøgda og overfører den til andre anlegg. Samtidig har konsernstyret besluttet å oppgradere storfeprosessen på Rudshøgda, og da avvikle Nortura Otta. Nortura har tidligere flyttet 12 arbeidsplasser i forbindelse med skjæring av spekemat til Nortura Tynset.

– Det er ikke tvil om at dette er en tøff dag for mange Nortura-medarbeidere og Otta som lokalsamfunn. Dette er en hjørnesteinsbedrift i ordets rette forstand og avgjørelsen om å legge ned denne tradisjonsrike fabrikken har ikke vært lett, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

En arbeidsgruppe, der også de ansattes tillitsvalgte har vært representert, har siden mai jobbet med en utredning for å se på lønnsomheten og overkapasiteten i konsernet. Beregningen i rapporten de har levert viser at justeringen ved Rudshøgda og avviklingen på Otta vil gå en årlig effekt på drøyt 30 millioner kroner skriver konsernet i en pressemelding.

– Vi vil at når folk ser «Ekte Tynset» så skal de tenke på den fantastiske spekematen vi produserer her på Tynset

63 ansatte ved anlegget på Otta og 15 ansatte ved anlegget på Rudshøgda settes i omstilling.

– Vi har fått mange innspill fra lokalsamfunn og eiere i denne saken og har vurdert alle relevante innspill, og føler oss nå trygge på vår beslutning. Vi har lagt ned mange fabrikker de siste årene, og har etter hvert solid erfaring med hvordan det påvirker vår lønnsomhet og vår drift, sier Vaag.

Konsernet skriver i pressemeldingen at de i dag har en overkapasitet i produksjonen som ikke er bærekraftig.

– For å sikre selskapet må vi ha mulighet til å gjøre endringer i industristrukturen vår slik at vi kan drive på en rasjonell måte. Vårt ansvar i norsk landbruk er å kunne hente dyr fra bønder hvor som helst i landet, være en ansvarlig arbeidsgiver der vi er til stede, samt kunne investere i riktig teknologi og god bærekraft, selv om det vil være på færre steder framover. Det er dette som er vårt viktigste oppdrag for den norske bonden, selv om det betyr en del tøffe valg, sier Vaag.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken