Slakteriets utslippstillatelse stammer fra 1975 og fanger ikke opp dagens miljøkrav

Fylkesmannen i Trøndelag har inspisert Røros slakteri og funnet tre avvik. I praksis betyr det at slakteriet har manglende etterlevelse av krav som er fastsatt i eller i medhold av lov.

Artikkeltags