– Hvor høyt blir det?

KARTET: Kristin Aasen viser Rådhuset og Essotomtskissen. Plansjef Trine Ø. Knudsen til venstre.

KARTET: Kristin Aasen viser Rådhuset og Essotomtskissen. Plansjef Trine Ø. Knudsen til venstre.

Artikkelen er over 4 år gammel

Formannskapet dispenserte, men var opptatt av hvordan Rådhuset står fram dersom bygget på gamle Essotomta blir høyere enn først planlagt.

DEL

I saken om dispensasjon fra byggehøyder for Rammsmoenkvartalet, kom Kristin Aasen og Trine Økseter Knudsen fra planavdelingen med tegninger og forklarte.

– Vi har sett på hva rådhuset kan tåle rundt seg. Man kan gå opp på høyden, men det betinger at det er luft rundt rådhuset, og tilstrekkelig avstand, sa plansjefen, og la til at med flere boliger i sentrum er det mulig å spare landbruksarealene rundt Tynset.

Aasen sa at taket på det planlagte bygget på Essotomta vil komme fem meter over hallen.

– Det slår inn på sjuende etasje i rådhuset, fordi det ligger på et høyere bakkeplan enn rådhuset, forklarte hun.

Skissen viser at bygget er trukket lenger unna rådhuset enn hva som var tenkt først.

Artikkeltags