Folkemøte i Tronsalen på Tynset: "Kampen for demokratisk kontroll over rovdyrpolitikken i Norge". Møtet ser du direkte på Retten.no fra klokken 19.00