Positiv til skuterløyper

Snøskuterløyper: Rådmannen i Tynset er positiv til at kommunen går videre med planene om å etablere snøskuterløyper. Det begrunnes med signalene fra grunneiereforeninger og næringsliv.

Snøskuterløyper: Rådmannen i Tynset er positiv til at kommunen går videre med planene om å etablere snøskuterløyper. Det begrunnes med signalene fra grunneiereforeninger og næringsliv.

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmannen anbefaler Tynset kommune å gå videre med planene om å etablere snøskuterløyper til fornøyelseskjøring.

DEL

15. desember skal politikerne ta stilling til saken. Rådmannen har nå gitt sin innstilling og den er positiv.

– Vedtaket begrunnes med at signalene fra grunneierforeninger og næringsliv er positive til en videre prosess og etablering, dersom forholdene ellers ligger til rette for det, skriver rådmann Arild Einar Trøen.

LES OGSÅ: Grunneiere sier ja til snøskuterløyper 

Rapport

I juni 2015 vedtok Stortinget endringer i motorferdselsloven som innebærer at kommunestyret selv kan åpne for og fastsette egne snøskuterløyper. Noen måneder sendere søkte Alvdal og Tynset Snøscooterforening om å etablere snøskuterløyper i de to kommunene. Søknaden har skapt mye engasjement, både fra ja-siden og neisiden.

– Har skapt mer debatt enn forventet 

I januar 2016 vedtok kommunestyret i Tynset at det skulle legges fram en rapport som belyser fordeler, ulemper og samfunnsmessige konsekvenser ved å åpne opp for snøskuterløyper. For at alle interessenter skulle få anledning til å komme med innspill og merknader ble rapporten lagt ut på høring til og med 1. oktober.

LES SAKENE: Skuter-rapport før sommeren

Snøskuter på høring 

Entydig

Etter en faglig vurdering, synliggjort i rapporten, åpen høring samt folkemøte i september, mener rådmannen at tilbakemeldingene er forholdsvis entydige.

– Både grunneierorganisasjonene og næringslivet er positive til at Tynset kommune går videre og utreder mulighetene for etablering av snøskuterløyper til fornøyelseskjøring i kommunen. Dette begrunnes med forhåpninger om økte inntekter gjennom tilrettelegging og drift av løypenettet, samt et ønske om å tilrettelegge for et nytt aktivitetstilbud for regionens innbyggere, heter det i saksvurderingen.

LES OGSÅ: Uro for skuterkjøring 

Uttalelsene gir etter rådmannens vurdering grunnlag til å fatte en avgjørelse i saken.

– Et eventuelt ja fra kommunestyret i denne omgang, betyr ikke at det uten videre kan etableres løyper, påpeker rådmannen.

Han viser også til at grunneiere alltid vil kunne nekte ferdsel og etablering av løyper på egen grunn.

Dersom kommunestyret går inn for rådmannens innstilling vil kostnader og finansiering av et løypeprosjekt lagt fram som en egen sak senere.

Artikkeltags