Næringslivet har fokus!

Av
DEL

MeningerLiv og helse har hatt hovedfokus for arbeidet i kommunene i Fjellregionen etter at alarmen gikk. Det har vært nødvendig og riktig. En rekke vanskelige beslutninger er tatt og tiltak iverksatt for å begrense smittefaren og styrke beredskapen for det som kommer.

Dette har vært krevende med vanskelige spørsmål, for eksempel i forhold til håndteringen av hyttefolket og våre muligheter til å bevege oss. Alt er gjort for at helsevesenet og andre skal stå best mulig rustet til å håndtere situasjonen i dag, det som kommer og den ukjente framtiden.

Det er alle beslutninger og budskap i denne sammenheng som har vært viktigst å kommunisere ut både til våre egne innbyggere, gjester og myndigheter på mange nivåer fram til nå. Alle tilgjengelige kanaler er brukt på best mulig måte. Gjennom Facebook-profilen til Regionrådet for Fjellregionen (Fjellregionen) nådde vi eksempelvis 30 000 følgere med de første oppfordringene om «ikke dra på hytta – bli hjemme!».

Vi kan forsikre alle som gjennom media og på sosiale medier er bekymret for oppmerksomheten om næringslivet og arbeidstakere, om at det allerede er gjort svært mye i løpet av de vel to ukene vi har vært i unntakstilstand. Og mer kommer.

Regionrådet for Fjellregionen, Klosser Innovasjon og Rørosregionen Næringshage etablerte raskt et samarbeid. Før helga ble Rådhuset Vingelen også koblet på for å hjelpe til.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i næringslivet i våre seks kommuner (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen) allerede 18. mars for å få status og forslag til hjelp og tiltak. 130 bedrifter svarte på undersøkelsen, som ga viktige innspill til arbeid som allerede er gjort og kommer både i forhold til statlige myndigheter, Innlandet fylkeskommune og kommunene våre.

Spørreundersøkelsen, som skal gjentas torsdag i denne uka, ble blant annet fulgt opp med et tilbud om hjelp til å ringe enkeltbedriftene på vegne av kommunene. Dette arbeidet er gjennomført i Folldal, og ordfører fikk en detaljert rapport fredag ettermiddag etter direktekontakt med 57 bedrifter i kommunen. Rapportene fra ringerunder i Os, Tynset og Alvdal kommer så snart jobben er gjort. Tolga og Rendalen har så langt håndtert dette selv.

Samtidig har det vært kontakt på ulike vis med en rekke enkeltpersoner og organisasjoner – for eksempel styret i Næringsforum i Fjellregionen – for å kunne bistå på best mulig måte.

Regionrådgiver Rune Jørgensen har fortløpende forsøkt å samle trådene og har levert innspill til beslutningstakere på alle nivåer.

På Stortinget er det forhandlet gjennom helga etter at regjeringen leverte sitt siste forslag fredag, og de store og viktigste tiltakene også for vårt næringsliv må komme fra staten!

I morgen får vi svaret på hva Innlandet fylkeskommune bidrar med i forhold til de behov og ønsker vi leverte før og i helga. Fredag kveld var det et oppslag i media om at ikke en meter fylkesvei her skal få ny asfalt i år. Dette har det vært dialog om gjennom helga. Og for å sitere samferdselssjef Aud Riseng: Kommer det friske penger, kan vi alltid gjøre mer!

Regionrådgiver leverte fredag ettermiddag et notat til ordførere og rådmenn om en rekke tiltak som kommunene bør diskutere og helst ha en felles tilnærming til. Vi ser for eksempel at det er behov for hjelp til næringslivet med rådgiving i forhold til økonomi, juss og søknader som kan leveres ulike myndigheter. Det vil bli fulgt opp!

Et annet eksempel som både vi som enkeltmennesker og kommunene kan bidra med, er å kjøpe varer og tjenester lokalt i tiden som kommer. Mulighetsrommet til våre kommuner er tema for ett av mange møter denne uka.

Oppsummert så langt: Næringslivet har fokus og vi er mange som gjør så godt vi kan for å bidra!

Artikkeltags