6 millioner til regionalt næringssamarbeid

SAMLING: Fra næringshagenes samling på Orkla Gjestegård, på Løkken.

SAMLING: Fra næringshagenes samling på Orkla Gjestegård, på Løkken.

Artikkelen er over 4 år gammel

Fire næringshager jobber sammen for økt verdiskaping i distrikts-næringslivet.

DEL

4 næringshager. 25 kommuner, derav 18 i Sør-Trøndelag, seks i Hedmark og en i Møre og Romsdal, står bak samarbeidsprosjektet "Regionalt Kraftsenter Midt-Norge".

De fire næringshagene er som inngår i dette næringssamarbeidet er Trønders Kystkompetanse, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Nasjonalparken Næringshage as og Rørosregionen Næringshage. I vår gikk de sammen om en søknad til Siva om utviklingsmidler og nå har Siva bevilget 6 millioner til prosjektet.

- De fire næringshagene skal utvikle næringslivet i sin region gjennom å tilby ekspertise og tjenester innen kommersialisering og forretningsutvikling. Den økonomiske rammen for prosjektet er på seks millioner kroner, fordelt over en treårsperiode, opplyser Sigrid M. Jansen, daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

Jubel på Røros

- Nå skal vi bygge ett felles nettverk for deling av metodikk, kompetanse og kapasitet i hele regionen. Det vil gjøre oss enda mer relevante og oppdaterte i forhold til næringslivets behov og utfordringer, jubler Sigrid M. Jansen daglig leder i Rørosregionen Næringshage.

Rørosregionen Næringshage favner næringslivet fra Nord-Østerdalen i sør til Haltdalen i nord. Jansen er strålende fornøyd med de ekstra midlene, og lover at de vil utnyttes godt.

Les også:  Næringshagen kommer sørover

- Vi samarbeider godt i disse fire næringshagene allerede. Nå skal samarbeid og felles aktiviteter styrke omdømme og attraktiviteten vår, og ikke minst skal vi få utrettet mer i hver vår region. Dette er en tillitserklæring fra Siva og departementet. Vi har brettet opp ermene og er klare, sier Jansen, og forklarer bakgrunnen for samarbeidsprosjektet:

Det er Siva, det nasjonale selskapet for industrivekst som er lokalisert i Trondheim, som bevilger midlene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I mai utfordret Siva næringshagene i sitt nettverk til å foreslå gode utviklingsprosjekt for økt verdiskaping og tettere regionale samarbeid mellom aktørene i næringslivet.

Fem av disse prosjektene blir nå realisert og får en ekstrabevilgning på til sammen 30 millioner kroner fordelt på tre år.

Midlene går til å styrke det nasjonale næringshageprogrammet som i dag består av 46 utviklingsorienterte bedriftsfellesskap i hele landet. Prosjektene skal bidra til å møte næringslivets økende behov for omstilling og utvikling, gjennom å etablere attraktive regionale plattformer for nyskaping.

Fire Siva-partnere

Rørosregionen Næringshage har gjennom tidligere samarbeid allerede økt sitt nedslagsfelt til å gjelde hele Rørosregionen, også Nord-Østerdalen i Hedmark. Dette miljøet har arbeidet tett på både lokalmatmiljøet, industribedrifter og gründere i regionen. De samarbeider også tett med SINTEF Teknologi i Trondheim og andre FoU-miljø.

Trøndersk Kystkompetanse er en sentral aktør innen utvikling av næringslivet på Hitra og Frøya. De har vært med på å realisere Blått kompetansesenter på Frøya - en samlokalisering av næringsliv, akademia og innovasjonsmiljø.

Næringshagen i Orkdalsregionen har gjennom flere år lyktes godt med kompetansebygging i næringslivet i sin region og besitter attraktiv kompetanse innen forretningsutvikling.

Nasjonalparken Næringshage har hele regionen Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal som sitt arbeidsområde. De har god kompetanse på å knytte bånd mellom næringsliv og forskning.

LES OGSÅ: Til Røros og Rørosmat for å lære og

Innovasjonsdirektør i Siva, Ola Borten Moe, er stolt av å være medeier i Rørosregionen næringshage.

Artikkeltags