På plass i Granvikgården for å gi de gode rådene. Konkret råd har de også når det gjelder nytt næringsområde

I november i 2018 etablerte firmaet Planråd et kontor på Tynset. Jacob Nordstad og Bjørnar Semmingsen er plassert i «Granvikgården» ved rundkjøringen i Parkveien.