Se hvor det blir mye militærtrafikk i dag

Artikkelen er over 2 år gammel

Se oversikt over planlagte militære kolonner, og i hvilke øvingsområder det forventes militær trafikk torsdag 1. november.

DEL

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer. Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

Militære kolonner


Hedmark og videre sørover:

• 1 kolonne fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen 02.00 - 06.03

• 1 kolonne rv.2 Haslemoen – Elverum, rv. 3/25 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen – Sessvollmoen 07.30 – 10.34

• 1 kolonne rv. 2 Haslemoen - Elverum, rv. 3 Elverum-Koppang, fv. 30 Koppang – Åkrestrømmen 19.00 – 22.53


Trøndelag:

• 2 kolonner E6 Værnes – Røra, Røra – Ørland/Bjugn (ikke kjent hvilken rute som kjøres over Fosen) 08.00 – 13.41

• 3 kolonner - E6 Værnes – Voll 07.00 – 11.21

• 3 kolonner Værnes – Buan 10.00 – 13.44

• 1 kolonne Værnes – Oppdal 14.00 – 16.14

• 1 kolonne E6 Berkåk – Værnes 12.00 – 13.21

• 1 kolonne E6 Berkåk – Værnes 13.30 – 17.33

• 2 kolonner E6 Ler – Berkåk 11.00 – 12.16

• 4 kolonner E6 Oppdal – Hjerkinn 18.30 – 21.26

• 2 kolonner E6 Oppdal – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Folldal 18.00 – 20.12

• 1 kolonne E6 Oppdal – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn – Dalholen 19.00 – 20.38

• 1 kolonne fv. 705 Leksdal – Kongens Gruve 09.00 – 12.24

• 1 kolonne fv. 705 Kongens Gruve – Leksdal 15.00 – 18.24

Militær trafikk i øvingsområder


Torsdag 1. november kan det forventes militær trafikk langs rv. 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal, E6 mellom Oppdal og Hjerkinn, riksveg 3 mellom Berkåk og Kvikne, fv. 30 og fv. 665 mellom Tynset og Tylldalen, ved Telneset, rv. 26 mellom Sømådalen og Isterfossen, rv. 28 mellom Tufsingdalen og Drevsjø.


Statens vegvesen ber alle trafikanter i disse områdene være ekstra oppmerksom på militær aktivitet på og langs vei, og følge de anvisninger som blir gitt av militært personell eller andre myndigheter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken