– Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås i en pressemelding fredag.

– Vi blir nå med på å bidra til oppfyllelse av det nasjonale målet om èn innbygger – èn journal, det vil si at innbyggeren skal ha en journal å forholde seg til. Trondheim kommune var først ute, og tok i bruk Helseplattformen i mai i år. Nå er det Røros sin tur, sammen med St. Olav og kommunene Os, Holtålen, Åfjord, Indre Fosen og Ørland/Bjugn.

– Dette er et stort omstillingsarbeid med omfattende endringer av arbeidsprosesser for ansatte, sier IT-leder Rune Meli. – Tiden framover blir viktig for å luke ut eventuelle feil og mangler. Det er helt normalt når vi tar i bruk et nytt system.

– Innføring av Helseplattformen vil bety en stor kvalitetsforbedring for helsetjenestene i kommunen vår, sier kommunalsjef Jan Roger Wold. Det er hjemmetjenesten, tjenester for funksjonshemmede, Gjøsvika sykehjem, Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, fysio- og ergoterapeuter, psykisk helse- og rustjeneste og helsestasjonen som tar i bruk Helseplattformen fra denne helga. Fastleger og legevakt venter til 2023.

Ansatte har forberedt seg siden mai

Alle kommuner har instruktører for opplæring av ansatte, og i juni deltok Aida Sarajlic og Sadmira Buljubasic på instruktørkurs, og er nå Røros kommune sine to instruktører.

I løpet av høsten har 300 ansatte vært på kurs. Først et e-læringskurs, og deretter klasseromsundervisning, og deretter egentrening i testmiljø.

Vi har også 50 ansatte som har deltatt på superbrukerkurs, og som blir viktige støttespillere for ansatte når vi nå tar i bruk det nye journalsystemet

I oktober har 150 ansatte fra Røros, Os og Holtålen kommuner vært med å flytte pasientinformasjon fra de gamle systemene over til Helseplattformen

Innføringsleder, prosjektgruppe og styringsgruppe

– Maj-Britt Fjerdingen er innføringsleder i Røros kommune, og har en nøkkelrolle for hele gjennomføringen av prosjektet, sier kommunedirektøren.

Med seg har hun den lokale prosjektgruppen som består av Jan Roger Wold, kommunalsjef for helse- og omsorg, Nina Leer Harborg, virksomhetsledere for hjemmebaserte tjenester, Gonda Brouwer, virksomhetsleder institusjonsbaserte tjenester, Frode Bukkvoll, virksomhetsleder helse, Li Soderhielm, tillitsvalgt for Sykepleieforbundet, Anne Marit Engan, avdelingsleder forvaltningskontor, Rune Meli, IT-leder.

I en så stor omstillingsprosess som dette er, har vi hatt en lokal styringsgruppe. Gruppen er ledet av kommunedirektøren. I styringsgruppen er de overordnede beslutningene tatt.

Nå er vi klar!

– Helseplattformen som IT-løsning har vært i bruk lenge allerede, og nå har vi gjort våre forberedelser så godt vi kan internt i vår kommune. Nå er vi klar for å ta i bruk Helseplattformen, sier Maj-Britt Fjerdingen.