Departementet hørte mer på NVE enn på Røros

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fikk departementstøtte for klassifisering av dammene ved Djupsjøen, Stikkilen og Hittersjøen i Røros kommune.

DEL

NVE mener at dammene bør settes i konsekvensklasse 1 på grunn av forurensningsfaren ved et eventuelt dambrudd. Røros kommune klaget på vedtaket, og mente forurensningsfaren var så liten at klasse 0 var mer riktig. Olje- og energidepartementet har landet på NVE sitt vedtak og har dermed ikke tatt klagen fra Røros kommune til følge.

Damanlegg deles inn i fem konsekvensklasser. For anlegg i klasse 4, 3, 2 og 1 gjelder en rekke sikkerhetskrav. Noen er administrative krav, andre er tekniske krav. For anlegg i klasse 0 gjelder bare et fåtall av kravene i damsikkerhetsforskrifta.

NVE sin begrunnelse for at de tre dammene skulle settes i klasse 1 er faren for forurensning ved at neddemt gruveslam i magasinene kunne rives med ved brudd, og vurderer det som skade på miljøverdier. I tillegg peker de på at dammene er av kulturhistorisk verdi ved at Røros er på Unesco sin verdensarvliste.

Røros kommune har klaget og vil opprettholde konsekvensklasse 0 for dammene. Kommunen stiller spørsmålstegn ved begrunnelsen for NVE sitt vedtak, og anser mengden av oppdemt gruveslam ved dammene som liten. De viser også til at dammene ble rehabilitert i 1991, og at det ikke ble rapportert om særlige mengder neddemt gruveslam da dammene var nedtappet.

Departementet har vurdert både kommunens anførsler og NVE sitt vedtak og er enig i NVEs vurderinger og konklusjoner.

– Kriteriene for plassering i konsekvensklasse 1 er oppfylt i henhold til tabellen i damsikkerhetsforsriften, heter det i klagebehandlingen fra departementet.


Artikkeltags