– Hedmark fylke og kommunene i Hedmark laget energi- og klimaplaner for ti år siden, og de skrøt av sine enstemmig vedtatte planer. De lovet å kutte utslipp av klimagasser med 20-50 prosent før 2020. Fasiten etter ti år er at utslippene har gått opp, hevder Thomas Cottis, leder i Naturvernforbundet i Hedmark.

Forbundet har skrevet brev til kommunene i Hedmark der de krever at ordførere og fylkesordfører må si unnskyld. Cottis mener ordførerne og fylkesordføreren må stille opp på fylkets ungdomsskoler og si unnskyld for at de ikke har klart å få ned utslippet av klimagasser.

– Et alvorlig unnskyld for at de ikke har gjort sin andel for å berge et trygt klima for våre ungdommers liv, står det i brevet til kommunene.

Fylkeslederen viser til at kommuner og fylkeskommuner siden 2009 har vært pålagt å lage og fornye sine energi- og klimaplaner for sitt geografiske område gjennom statlige retningslinjer som baserer seg på en stortingsmelding og på klimaforliket fra 2008. Her er målet at utslippene skal ned med 30 prosent innen 2020.

Cottis skriver videre at alle politiske partier i fylker og kommuner sto bak målene for kutt. Naturvernforbundet sier de har gått gjennom en database som Miljødirektoratet har, og sammenlignet utslippstall for 2009 og 2016.

– Det vi finner er at hverken Hedmark fylke eller kommunene har fulgt opp sine klimavedtak, hevder Cottis.

Han skriver at for kommunene er det noen variasjoner, men at ingen har nådd sine vedtatte mål.

– I noen kommuner har utslippene gått bittelitt ned, men i de fleste kommunene har utslippene gått opp, konkluderer Cottis.

Han skriver at Naturvernforbundet i Hedmark mener dette er et alvorlig signal om at politikerne ikke tar klimatrusselen på alvor.