Foreslår å samle NAV i Nord-Østerdal på felles Tynset-kontor

Tynset er foreslått som vertskommune for et nytt NAV-samarbeid i Nord-Østerdal.

Tynset er foreslått som vertskommune for et nytt NAV-samarbeid i Nord-Østerdal. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tynset foreslås som vertskommune for et nytt felles NAV-kontor i Nord-Østerdal.

DEL

Det er konklusjonen i en rapport om samarbeid og organisering av NAV i Nord-Østerdal. Bakgrunn for saken er en bestilling fra rådmennene i Nord-Østerdal og NAV Hedmark.

1. september ble det besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utrede to framtidige modeller for NAV i Nord-Østerdal; dagens modell og et vertskommunesamarbeid.

I slutten av september vedtok kommunestyret i Os at de ønsker å utrede en vertskommunemodell sammen med Røros og Holtålen. De er derfor ikke med i dette samarbeidet nå.

LES SAKEN: Går for NAV-samarbeid med Røros og Holtålen

Felles kontor

Utredningen konkluderer med at det blir svært krevende å opprettholde gode nok tjenester til innbyggere ved å opprettholde dagens modell, med utgangspunkt i en stortingsmelding om framtidens NAV.

Rapporten anser det som naturlig at Tynset blir valgt som vertskommune, og at et eventuelt nytt og felles NAV-kontor blir lagt dit.

– Tynset er handelssenter i regionen og har stor mulighet til å benytte nåværende lokaler med noe ombygging, står det blant annet i utredningen.

Rapporten presiserer at NAV-ansatte fortsatt skal være tilgjengelig for brukerne i den enkelte kommune. De brukerne som trenger NAV aller mest skal fortsatt få den hjelpen de trenger lokalt, og det presiseres at det veilederne i NAV som skal reise, ikke innbyggerne.

21 årsverk

Dersom vertskommunemodellen blit valgt, anses det som naturlig at de ansatte samles to dager i uka på det felles kontoret.

Både ansatte og tillitsvalgte har vært representert i arbeidsgruppa. I et vertskommunesamarbeid mellom fem kommuner i Nord-Østerdal, vil det bli til sammen ca. 21 årsverk.

Forslaget skal nå til behandling i alle kommunestyrene.

1.juni 2018 antydes som oppstartdato for det nye kontoret, dersom alle samarbeidsplasser kommer på plass.

Artikkeltags