NAV Røros, Os og Holtålen satser på ungdom!

Av

Unge arbeidssøkere under 30 år er et av NAV sine satsingsområder på nasjonalt plan. Lokalt har NAV Røros, Os og Holtålen et eget team som har intensivert arbeidet med denne gruppa.