Fire ytter- og innervinduer i stua samt to inner- og yttervinduer på kjøkkenet i hovedhuset vil framstå som «nye». Vinduene hadde allerede vært en tur innom snekkerverkstedet på Rørosmuseet der treverket var blitt reparert.

– Gammelt glass og treverk er unikt. Målet er å ta vare på så mye som mulig, poengterte kursholder Olaf Piekarski, tysk håndverksmester og leder for Antikvarisk Verksted ved Rørosmuseet.

To små glassruter var knust.

– Disse er munnblåst. Skal vi kjøpe nye munnblåste koster de flere tusen kroner stykket. Derfor bruker vi ofte gjenbruksglass eller kulturglass, forklarte Piekarski, og la til at for å få restaurert vinduene skikkelig var det helt nødvendig å ta ut de knuste vindusrutene.

En bølge av positivitet

Restaureringen av vinduene blir finansiert gjennom kurset «Kulturminner for alle» i regi av Fortidsminneforeningens avdeling Hedmark.

– Kulturminnefondet har også vært veldig støttende og gitt oss 200.000 kroner. Vi har fått 150.000 kroner fra Stiftelsen Uni, 100.000 kroner fra næringsfondet i Tynset kommune og 75.000 kroner fra Sparebankstiftelsen, smilte Kirsten Thyrum, leder for Stiftelsen Bortistu Neby som blant har annet ansvaret for å bevare eiendommen. Bevilgningene gjør at også taket på hovedhuset kan restaureres til sommeren.

Kjelleren og gulvet i hovedbygget har vært i meget dårlig befatning. Nå er dette restaurert av Tynset Bygg. Tidligere i sommer la de nytt tak på den fredede barfrøstua på gården.

– Tynset Bygg gjorde jobben under budsjett, så nå kan vi male vegger og tak i stuen også, sa Thyrum.

Malerbua på Tynset har sagt seg villig til å gjøre jobben. Men først skal de slipe og male gulvet på dugnad.

– Vi starter til uka med å klargjøre overflatene og ferdigstille gulvet, sa malermester Per Roger Bekken. Han skal ha med seg malersvenn Assad Kazemi på arbeidet.

– En del av kompetansemålet i vårt fag er å jobbe med gamle treoverflater og maleteknikker. Derfor er dette gunstig for oss som har en lærling, forklarte Bekken. I arbeidet med restaureringen er det mye fagkompetanse inne i bildet, eksempelvis fylkeskonservatoren og bygningsvernsenteret på Røros, noe Bekken ser på som et skikkelig kompetanseløft for ham selv også.

Velviljen

– Vi setter stor pris på velviljen vi blir møtt med, understreket Thyrum.

Hun ramset opp Amund Spangen og hans rapport om det spesielle taket i hovedhuset, om dugnaden før auksjonen som ble holdt i sommer, dugnaden til utstillingen av Magne Neby Holters arbeider, og ikke minst innsatsen som kaféfruene Hege Anette Bay og Hege Fossum gjør gjennom sin kafédrift Bortistu, kafédrift med noe attåt. Thyrum roste også Tynset jazzklubb for å lagt Tynset Jazzfestival til tunet på gården.

Hun setter også stor pris på bidragene fra bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet der blant annet bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os har satt opp en tiltaksplan over hele bygningsmassen i Bortistu.

– Nå skjer det virkelig mye spennende her, smilte hun.

Neste vinduskurs er 11. november.