Nedgang i antall arbeidssøkere både i Trøndelag og Innlandet

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

DEL

Ved utgangen av juli var det 9638 helt arbeidsledige i Trøndelag. Dette er en liten økning fra juni, men andelen delvis ledige har hatt en kraftig nedgang den siste måneden, ned 3 284 fra juni. 6 511 personer er nå registrert som delvis ledige. Nedgangen i antallet delvis ledige skyldes at flere har skiftet status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli og noen har gått tilbake i full jobb. 7 618 av arbeidssøkerne er registrert som permitterte.

— Det rapporteres om høy aktivitet innen reiseliv og handel nå i sommer, nå som de aller fleste av oss ferierer i eget land, til og med eget fylke. Mange av de som har vært permittert i andre kvartal, har nå gått tilbake i full stilling. Det er svært positivt for arbeidsmarkedet i Trøndelag, sier fungerende direktør i NAV Trøndelag, May Beate Haugan.

Det er flest ledige i aldersgruppen 30-39 år, både blant kvinner og menn. Som andel av arbeidsstyrken finner vi den høyeste ledigheten blant menn i alderen 20-24 år, med 5,7 prosent. Lavest andel finner vi blant kvinner under 20 år og fra 60 år og over. Antall helt ledige under 30 år fortsetter å synke og er redusert med 206 personer siden utgangen av juni.

Også i Innlandet fortsetter nedgangen i antall arbeidssøkere.

- Ved utgangen av juli var i underkant av 12.800 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Innlandet. Det var nå 2740 færre arbeidssøkere enn ved utgangen av juni, sier fungerende direktør John-Arne Birkeland i NAV Innlandet.

Tall fra NAV viser at 2 540 av de helt ledige og 3 110 av de delvis ledige er permitterte. Til sammen utgjør de permitterte 3,0 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

I Innlandet var det i juli måned en tilgang på 1 216 ledige stillinger. Dette var 19 prosent flere stillinger per virkedag enn i samme måned i fjor.

– Det var flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 266 stillinger. Det var også en relativt stor stillingstilgang innen serviceyrker og annet arbeid med 204 stillinger. Innen den sistnevnte yrkesgruppen var det dessuten en stor økning i nye utlyste stillinger per virkedag sammenlignet med både forrige måned og samme måned i fjor, sier Birkeland.

Videre utvikling i arbeidsmarkedet er avhengig av smittesituasjonen.

— Med en gradvis gjenåpning av samfunnet, reiser til utlandet nå i sommer og at folk i varierende grad tar hensyn til smittevernet, kan gi store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Vi følger derfor spent med på utviklingen og håper at den positive trenden med stadig færre arbeidsledige de siste månedene, fortsetter også utover høsten, sier Haugani NAV Trøndelag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken