Kvartalstallene er ikke brutt med på kommunenivå, men fylkesnivå.

For kommunenivå, kan du se omsetningstabell for de siste tre årene i våre kommuner lengder ned i saken.

24,5 prosent ned

Folk er ikke like ivrige etter å skaffe seg hytte som under og rett etter pandemien. Hyttesalget i første kvartal i år falt med 24,5 prosent fra samme kvartal året før.

I alt ble det omsatt 1.806 fritidsboliger i første kvartal 2023. Det er 20 år siden tallet på omsetninger var like lavt, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flere forklaringer

SSB peker på flere forklaringer til nedgangen.

– Høye strømpriser og en stigende rente kan ha gjort mulige kjøpere mer forsiktige. I tillegg var det veldig mange omsetninger i perioden 2020-2022, noe som kan ha bidratt til at antallet har gått noe ned i 2023, sier seksjonssjef Dagfinn Sve i SSB.

Tabellkilde: SSB

Høyt eierskifte i Innlandet

Hyttesalget falt i alle fylker, men Agder opplevde den største nedgangen med 35 prosent. I Innlandet var nedgangen på 29 prosent.

Flest hytter skiftet eier i Innlandet og Viken og Oslo, henholdsvis 412 og 389 omsetninger i fritt salg.

Nedgang i nær alle kommuner

Omsetningsstatistikken for hytter i vår region de siste tre årene viser en nedgang.

Det er Røros, Tynset og Rendalen som hadde desidert flest omsetninger av hytter og fritidsboliger i 2020. De har også flest i 2022, men har alle hatt en nedgang.

For alle kommunene i vår region ble det i 2020 omsatt 279 hytter og fritidsboliger, i 2022 var dette antallet redusert til 186 omsetninger av hytter og fritidsboliger.

Tabellkilde: SSB

Høy nasjonal byggeaktivitet i 2022

Aldri har så mange hytter blitt fullført i løpet av et år som i 2022. Tall fra SSB i februar viste at 2022 ble et rekordår for hyttebygging, økte priser og rentehevinger til tross.

Tallene fra SSB viste at rekordmange hytter ble ferdigstilt i 2022 etter at det i 2021 ble igangsatt rekordmange hytter. Hele 6690 nye fritidsboliger sto klare for ferske hytteeiere i 2022. Det tilsvarte en økning på 26 prosent fra 2021.

Norsk Hytteforbund kunne da vise til at de så at økte priser påvirket byggeaktiviteten ved en nedgang i antall igangsatte hytter.

- Kun 5676 fritidsboliger ble igangsatt i 2022, noe som er en nedgang på hele 24 prosent. Dette vil igjen ha en del å si for hvor mange hytter som blir ferdigstilt i løpet av året 2023, kommenterte Norsk Hytteforbund.