De fleste elever fra Røros, Holtålen og Os som søker seg inn til videregående utdannelse, søker seg inn til Røros vgs for sin skolehverdag. Hundrevis av arbeidere av alle slag har fått sin yrkes- og studiespesialiserende utdannelse der. Vi mener at det fortsatt skal utdannes hundrevis av yrkesfagelever og studiespesialisering der i årene framover.

Det er så ubeskrivelig mange grunner til at vi fortsatt skal ha videregående studieretninger ved Røros vgs, men det er likevel viktig å nevne dem: Det viktigste er at elever i sine mest sårbare år som unge voksne ikke skal tvinges flere mil vekk for å kunne gå skole. I tillegg så er det innlysende at når man utdannes på Røros vgs, så er det enklere å finne seg jobb på Røros eller i nabokommunene. Lokalt- og regionalt næringsliv har mer enn noen gang behov for våre ungdommer.

Det er utallige arbeidere på Røros som hver eneste dag bidrar til å bygge kommunen vår, som fikk sin fagutdanning ved Røros VGS. Den enkle virkeligheten som Høyre, med Erna i spissen, ikke klarer å ta innover seg er at mange av disse elevene har utfordringer og er sårbare milevis vekk fra hjemmet. For mange elever er det allerede vanskelig å fullføre videregående; for noen blir det umulig når de i tillegg må dra på seg en jobb for å sikre at de har råd til å bo borte mens de går skole. Dette er selvsagt heller ikke så enkelt når Høyreregjeringen ikke engang har vurdert å øke borteboerstipendet i løpet av sine åtte år ved roret.

Vi forstår godt ungdommen som søker seg videregående utdannelse utenfor Røros, det skyldes et begrenset studietilbud ved Røros vgs. Det handler om at desto flere spennende studietilbud som tilbys, så søker flere ungdommer seg til Røros vgs.I dag er det konkurranse mellom skolene, de operere i et marked slik Coop og Rema 1000 konkurrerer om kundene. Å studere ved Røros vgs så har ungdommen med seg en solid faglig kunnskapsbase.

Situasjonen vi er inne i nå er vanskelig å ta innover seg: Regjeringen overkjører våre demokratiske organer, fra kommunestyrene og fylkestingene ved å tvinge fram et karakterbasert opptak på våre videregåendeskoler. Det betyr, enkelt forklart, at de vil avvikle nærskolegarantien og derfor svekke finansieringen til videregåendeskoler i distriktet. Det er kanskje ingen overraskelse, men la det være tydelig: Det utgjør en betydelig usikkerhet for Røros vgs og arbeidsplassene som er avhengige av utdannede arbeidere. I verste fall vil Høyreregjeringens forslag om karakterbasert opptak føre til et nedlagt Røros vgs, og med den, et betydelig svekket rekruttering til næringslivet.

Arbeiderpartiet gikk i 2019 til valg på å verne hver eneste videregående skole i Trøndelag, og da mente vi selvsagt også vår egen Røros vgs. Det står vi på nå og! Vi skal gjøre alt vi kan for å passe på at nærskolegarantien ikke bare overlever, men ivaretas. Erna og gjengen har likevel sikret at dette ikke er noen enkel jobb.

Fylkeskommunen som har ansvar for å sikre videregående skoler i hele Trøndelag har møtt kutt etter kutt i overføringene til videregående skoler. Driftsgrunnlaget og linjevalgtilbudene for hver skole avhenger av hvor mange som søker seg inn. Hvert enkelt elevhode er det satt en pris på! Det er ikke noe spørsmål om behovet lokalt næringsliv har for fagutdannede innen ulike yrker.

Resultatet er at høyreregjeringa har klart å bidra til et dårligere studietilbud på mindre skoler,

På den positive siden så har de samme regjeringskontorene den makten etter valget i høst, og. I høst er det valg og det vil være et valg som påvirker framtida og verdier. Et karakterbasert opptak og studietilbudene vil avgjøre om våre barn og deres barn igjen skal gå på Røros vgs eller bynære skoler. La det være tydelig: Arbeiderpartiet mener at elever i rørosregionen må ha en garanti på at det står en pult klar til dem på Røros vgs, og at de får tilegne seg den kunnskap og kompetanse de ønsker inn i arbeidslivet uansett karakterer fra ungdomsskolen.

Fritt skolevalg kan i verste fall føre til kampen vi så godt kjenner som vi hadde for å bevare Røros sykehus.