Nesvollbakken har vært stengt sju ganger i vinter. Tidligere vegplanlegger foreslår: Ta ned toppen!

ØNSKER TILTAK: Trafikksikkerhetsutvalget ønsker tiltak i Nesvoldbakken, hvor flere lastebiler også denne sesongen har hatt trøbbel.

ØNSKER TILTAK: Trafikksikkerhetsutvalget ønsker tiltak i Nesvoldbakken, hvor flere lastebiler også denne sesongen har hatt trøbbel. Foto:

Av
DEL

MeningerTrafikksikkerhetsutvalget i Holtålen er bekymret for regulariteten på Fv 30 mellom Ålen og Røros, særlig om vinteren. Det er spesielt Nesvollbakken det gjelder. Min anbefaling er følgende: Ta ned toppen av den og slak ut stigningen. I dag er stigningen 8%. Ta den ned til f.eks 6%. Dette er en stigning de aller fleste trailere, også utenlandske, klarer. Her trengs ingen planbehandling, bare et par gravemaskiner og noen lastebiler. Utfør dette så snart som mulig, gjerne i sommer.

Det er noen som tror at vegen her går gjennom et boligtun. Dette er ikke riktig. Det er to eiendommer her, en på hver side av vegen, og bare en av dem er bebodd.

Det er planlagt en større omlegging av vegen her. Dette krever mye penger og blir trolig ikke utført før vegen igjen er riksveg.Artikkeltags