Nils Kristen kan ta topp-plassen for Hedmark Ap

Anette Trettebergstuen står i fare for å bli vraket som Aps toppkandidat ved neste stortingsvalg. 12 kommunepartier vil ha stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen, fra Tynset, som ny listetopp.