Nilsenhjørnet: Arbeid med reguleringsplan har startet

Sommeren 2019 vedtok et enstemmig kommunestyre i Røros plassering av nytt bibliotek på Nilsenhjørnet. Nå er arbeidet med reguleringsplanen for kvartalet i gang.