NT24: Rekrutteringen er ifølge konsernsjef per Jørgen Weisethaunet et resultat av en temmelig heftig vekstkurve i selskapet.

– Her i Norbit opplever vi ekstrem vekst innenfor flere ulike områder, og vi ser at nå har vi behov for å ha med en flink kommunikasjonsekspert som kan hjelpe oss å nå de målene vi har satt oss for fremtiden, uttaler Weisethaunet i en pressemelding.

Norbit har hovedkontor i Trondheim, fabrikker i Selbu og Røros, samt kontorer og datterselskaper over hele verden. Konsernet har rundt 400 ansatte.

Fra Vikna til England og Asia – og Trondheim

Norbits nye kommunikasjons- og markedssjef har jobbet i IT-selskapet Atea de siste fem årene.

– Tiden i Atea har vært ekstremt lærerik. Jeg har i mange år nå vært en del av den utvidede ledergruppen og jobbet med utrolig mange flinke folk, spennende kunder og med ulike problemstillinger. Det sagt så var sjansen til å jobbe med en trøndersk gigant innenfor skreddersydd teknologi, og da attpåtil mot et internasjonalt marked, altfor spennende til å si nei til, sier Lee-Wright.

– Jeg er jo selv en ihuga trønder, med røtter fra øysamfunnet i Vikna, så det er jo helt fantastisk å kunne jobbe med en heltrøndersk merkevare. Det blir litt som å komme hjem etter mange år på farten, fortsetter hun.

Ida Lee-Wright kommer opprinnelig fra Nærøysund. Hun reiste tidlig ut for å ta journalistutdanning i England, etterfulgt av jobber i Asia og England for blant andre BBC og Amnesty International. For ti år siden vendte hun nesen hjemover for å jobbe i kommunikasjonsbyråene Bennett og Headspin.

– Det er litt klisjé, men det har vært en fantastisk reise å kunne studere og jobbe internasjonalt som ung i arbeidslivet, for deretter å få flere år til å spesialisere meg innen kommunikasjon, merkevarebygging og teknologi her i Trøndelag. Jeg føler meg ekstremt privilegert som nå får jobbe med en heltrøndersk merkevare innenfor bransjen jeg elsker. Norbit er et levende eksempel på trønderske bedrifter som bidrar til vekst, en bedrift som viser at Norge har mye å tilby internasjonalt, at det er mulig å drive produksjon i Trøndelag og ikke minst at vi har ting å leve av også etter oljen.

Høyteknologiske leveranser

Norbit har strukturert virksomheten i tre forretningsområder: Oceans, som retter seg mot de globale maritime markedene; Connectivity, sin omfatter Norbits teknologi for bompengesystemer og andre former for elektroniske identifikasjonsløsninger, monitorering og sporing, samt et segment som tilbyr FoU-tjenester og kontraktsproduksjon til utvalgte kunder.

– Det vi leverer er svært avansert teknologi som benyttes innenfor helt forskjellige områder, blant annet leverer vi sonarsystemer for kartlegging av ting i havet, og teknologi som benyttes i bompengesystemer rundt omkring i Europa. Det er så mye som skjer at det nok tar litt tid før jeg får full oversikt og har skrevet Norbit-ordboka, medgir Lee-Wright.

– Ida har en faglig tyngde og spennende erfaringsbase innenfor kommunikasjon og varemerkebygging. Norbit som børsnotert konsern, med flere forretningsenheter inn mot et internasjonalt marked, har et mangfold av spennende utfordringen for en senior innenfor dette fagfeltet. Dyktige kommunikasjonsfolk bidrar direkte til verdiskapning og vekst, avslutter Weisetha.