Vil legge ned tingretter, Tynset kan få en avdeling

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Domstolskommisjonen vil kutte antallet tingretter fra 60 tingretter til 22 og stenge over halvparten av landets rettslokaler. Det er foreslått å slå sammen tingretter i Innlandet, men å beholde en avdeling på Tynset. Hamar er foreslått som hovedrettssted, men det er også foreslått en avdeling på Gjøvik. Tingrettene som er foreslått slått sammen i Innlandet er Nord-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Sør-Østerdal, Gjøvik, Hedmarken og Nord-Østerdal.

– Dette er rene blodbadet og mye verre enn fryktet. Forslaget er sjokkerende, sier Sps Emilie Enger Mehl til Østlendingen.

Forslaget om en avdeling på Tynset er begrunnet med tilgjengelighet og reisetid.

Tirsdag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

– I dag er det 100 domstoler i første og andre instans. Det er seks lagmannsretter 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall selvstendige domstoler, som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse kvalitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte framtiden, sa Svendsen.

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og samlet i de større byene.

– Kommisjonen anser det som viktig at uavhengig domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten, men da må kvaliteten være høy og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

I noen av tingrettene som foreslås nedlagt, ønsker kommisjonen å opprettholde en avdeling med kun rettslokaler. Forslaget går ut på at antall rettssteder reduseres til 27.

I sitt framlegg tirsdag formiddag snakket utvalgledere Yngve Svendsen blant annet om at i de små tingrettene sitter unge jurister med få års erfaring og avgjør saker som for eksempel handler om foreldre som kan miste omsorgen for barna sine. Han snakket også om at det i små tingretter er en fare for bindinger mellom aktørene i retten, med praktiske problemer rundt inhabilitet.

Han tok også opp tingrettenes produktivitet, og sa at det generelle bildet er at det er lavest produktivitet hos de små tingrettene.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til hvordan vi skal behandle saken. Vi vurderer det konkrete forslaget, men det er for tidlig til å si hvordan vi kommer til å gjøre det, sa justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) etter at han hadde fått rapporten fra kommisjonen.

Han sa i pressekonferansen at det er et litt radikalt forslag, at det er et forslag de må tygge på, og at flere hensyn må vurderes.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken