Tynset-elever fikk være jury for Ungdommens kritikerpris

Elever ved NØVGS Tynset 3. klassetrinn, sammen med prosjektleder for Ungdommens kritikerpris Bjarte Bakken og lærer Kari Vårhus.

Elever ved NØVGS Tynset 3. klassetrinn, sammen med prosjektleder for Ungdommens kritikerpris Bjarte Bakken og lærer Kari Vårhus. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sju klasser fra videregående skoler i hele landet utgjør hvert år juryen for Ungdommens kritikerpris. Kari Vårhus sine avgangselever på idrettslinja ved Nord-Østerdal videregående skole fikk være med i juryen i år.

DEL

– Vi var så heldige å få være med i dette arbeidet. Elevene har hatt i oppdrag å lese åtte bøker, som var nominerte av Foreningen! les til Ungdommens kritikerpris. I slutten av november 2018 fikk vi en kasse med bøker som alle skulle lese. Disse bøkene var voksenlitteratur som kom ut i 2018. Klassen leste og vurderte de åtte nominerte bøkene, og dro til Oslo i mars for å delta på avstemming og utdeling av Ungdommens kritikerpris 2019. To fra hver klasse ble tatt ut til en storjury, forteller lærer Kari Vårhus, og legger til:

– Jeg liker utfordringer, og det var en sjanse å ta. Ville jeg få 28 elever til å lese kritisk åtte bøker? Men tvilen ble gjort til skamme, og elevene har vært veldig flinke til å stå på for å nå målet. Som nok var en tur til Oslo, der alle de 190 juryelever fra hele landet møttes, sammen med forfatterne til bokbading og kåring av årets kritikerpris.

3.	F.v.: Kari Sollid Nordvang, Magnus Fjerdingen Moan, Jørgen Solhaug Sæter og Rønnaug Hansæl-Nergaard. Bak: Synne Aasen Kveberg og Eirik Horten.

3. F.v.: Kari Sollid Nordvang, Magnus Fjerdingen Moan, Jørgen Solhaug Sæter og Rønnaug Hansæl-Nergaard. Bak: Synne Aasen Kveberg og Eirik Horten. Foto:

Vårhus sier at det å bli nominert og vinne en pris som Ungdommens kritikerpris, innebærer stor anerkjennelse for både forfattere og forlag, og prisen bidrar til å skape økt oppmerksomhet rundt noen av de beste bøkene som er gitt ut i 2018.

– Men vel så viktig er det at arbeidet legger til rette for at de unge leserne blir en del av den offentlige samtalen om litteratur. De opplever et engasjement for lesing og utvikler seg som kritiske lesere. Og jeg tror også at det var flere i klassen som for første gang på lenge, leste en skjønnlitterær bok.

Engasjerte elever

– Selvfølgelig har jeg vært urolig, både for at vi ikke skulle greie den store oppgaven med å lese åtte bøker innen fristen, og samtidig greie å komme gjennom pensum i norsk innen eksamen. Men når jeg nå har fått opplevd elevene lesende i klasserommet, og ellers, der to har deltatt på storjurymøte og til slutt hatt med meg hele gjengen på en tredagers tur til Oslo, tror jeg dette prosjektet var verdt strevet. Og når jeg satt og hørte på våre elever intervjue Mari Eikemo, Per Petterson, Trude Marstein og Sonja Nyegaard, ja da var jeg ikke lite imponert og stolt! De var skikkelig proffe og engasjerte!

– Jeg tror at elevene har sett på dette arbeidet som meningsfullt og kanskje noe overraskende på dem også. Sammen med at engasjementet økte, virker dette tilbake på kvaliteten på det juryarbeidet som ble gjort. Å spørre elevene om deres meninger, ta dem på alvor og skape rammer for lesing og samtaler, er gull verdt. Dette er en god kompetanse til eksamen også, både skriftlig og muntlig.

– Utgangspunktet har vært elevenes leseopplevelser, og gjennom prosessen har de måttet grunngi sine egne synspunkter, der «fordi», «derfor» og «altså» var nøkkelord, fikk de trent på å begrunne sine synspunkter. Dermed blir det ikke så lett å bare si at denne boken var kjedelig, eller denne boken var tung. Nå tror jeg at de kanskje har blitt mer bevisste og selvstendige lesere, gjennom å øve seg på å begrunne egen smak i møtet med ulike tekster og med andre synspunkter.

– Når elevene opplever at deres stemmer, erfaringer og synspunkter blir hørt og besvart av andre stemmer, øker også engasjementet og eierskapet til litteraturen. Ikke alle kan bli profesjonelle kritikere, men de får nyttige erfaringer og øvelse i å formulere seg og begrunne egne synspunkter. På denne måten utvikler de kompetanse som de kan bruke ellers i norskfaget, og i andre fag. Og ikke minst; kanskje få de unge til å lese flere bøker, sier Kari Vårhus.

Her formidles noen spørsmål, tanker og refleksjoner fra noen elever på Kritikerprisen:

Rina Finborud Resberg og Elida Rugsveen, som var med i storjuryen, hadde mye positivt å berette:

Rina Finborud Resberg og Elida Rugsveen, fra storjuryen.

Rina Finborud Resberg og Elida Rugsveen, fra storjuryen. Foto:

– Dette ga oss muligheten til å lese mer, og få innblikk i kritikerverden. Flott å få tilbakemeldinger fra forfatterne, kunne diskutere på tvers av synspunkter, og det å få møte nye mennesker. Vi sitter igjen med et profesjonelt inntrykk av arrangementet!

– I storjuryen snakket vi om forskjellige tolkninger, tok fram det som var best, kriterier for prisen, og hvilken bok som vi trodde ville slå an. Det å sitte igjen med en følelse etter å ha lest boka. – Å ja, det tok lang tid å juryere topp 3, men vi ble enige i utvelgelsen.

Elida Rugsveen og Frida Bondø intervjuet forfatter Sonja Nyegaard.

Elida Rugsveen og Frida Bondø intervjuet forfatter Sonja Nyegaard, med hennes bok Mørket er et mirakel.

Elida Rugsveen og Frida Bondø intervjuet forfatter Sonja Nyegaard, med hennes bok Mørket er et mirakel. Foto:

Hennes bok som var en diktsamling med tittel «Mørket er et mirakel».

– Spesielt å lese dikt, uvant for oss, vi måtte jobbe mye med boka og finne tolkninger.

– Før intervjuet trodde vi innholdet var mest mørke sider, etter hvert oppdaget vi andre sider som lys og optimisme. Her kunne en lese «mye mellom linjene».

– Forfatter Sonja Nyegaard som person var veldig åpen og hyggelig, lite selvhøytidelig, lett å prate med, og ga oss gode svar – sa to fornøyde jenter Elida og Frida.

Ådne Frengstad og Nathaniel Berget intervjuet Per Petterson, med hans bok «Menn i min situasjon».

Ådne Frengstad og Nathaniel Berget intervjuet forfatter Per Petterson, med hans bok Menn i min situasjon.

Ådne Frengstad og Nathaniel Berget intervjuet forfatter Per Petterson, med hans bok Menn i min situasjon. Foto:

– Petterson var en grei og trivelig kar å prate med, han var jordnær og imøtekommende. Vi opplevde en fin kommunikasjon. Petterson snakket mye detaljert om bokas innhold, mye kunne dra paralleller til ting han selv hadde opplevd. Hovedtema i hans bok var ensomhet. Med vår tilmålte tid på 10 minutter, rakk vi bare halvparten av spørsmålene, men følte at vi fikk svar på det meste likevel.

– Dette var en flott og annerledes opplevelse, kunne Ådne og Nathaniel bekrefte.

Kari Sollid Nordvang og Mali Motrøen Trøan intervjuet forfatter Marit Eikemo med hennes bok «Gratis og uforpliktende verdivurdering»:

Kari Sollid Nordvang og Mali Motrøen Trøan intervjuet forfatter Marit Eikemo, med hennes bok Gratis og uforpliktende verdivurdering.

Kari Sollid Nordvang og Mali Motrøen Trøan intervjuet forfatter Marit Eikemo, med hennes bok Gratis og uforpliktende verdivurdering. Foto:


– Vi snakket med Eikemo om hus og interiør, vanskelige spørsmål i livet, selve skriveprosessen, og hva hun syntes om Ungdommens kritikerpris.

– Marit Eikemo fortalte oss at det var spesielt med ungdom som ga prisen. Hun var også interessert å høre hva vi syntes om hennes bok.

– Vårt inntrykk vi satt igjen med etter samtalen, var en hyggelig og morsom opplevelse, uttalte Kari og Mali.


Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags