To tilbud kuttes ved Nord-Østerdal videregående skole neste år

Nord-Østerdal videregående skole.

Nord-Østerdal videregående skole.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Det blir færre tilbud i videregående opplæring i Hedmark. Neste år kuttes to tilbud ved Nord-Østerdal videregående skole. Det er Vg2 Kokk- og servitørfaget og Vg3 Dataelektronikerfaget.

Fylkesrådet vedtar mandag en tilstramming i tilbudsstrukturen for videregående opplæring det kommende skoleåret. Det er et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av normtall for klassestørrelser.

- Vi kan ikke la mange pulter stå ledige samtidig som kvaliteten på undervisningen i de videregående skolene forringes som følge av mindre budsjetter i fremtiden. Vi er derfor nødt til å følge opp normtallsprinsippet og fylle opp klassene, sier Aasa Gjestvang (SP), fylkesråd for videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune.


Fylkestinget vedtok i april i år at det fra høsten 2017 innføres et normtall for minste antall elever før et tilbud settes i gang på skolen. Normtallet er på 60 % oppfylling, basert på ordinære klassestørrelser på 15 elever for yrkesfag og 30 elever for studieforberedende. Det gir et minste elevtall på 9 og 18. Oppfyllingsgraden baseres på prøveinntak og aktive ønsker fra søkere med lovfestet ungdomsrett. Aktive ønsker innebærer at eleven har ført opp det aktuelle skolestedet i sin søknad.

- Årsaken til at fylkestinget vedtok innføring av normtallsmodellen er lavere elevtall og reduserte økonomiske rammer for fylkeskommunen i årene fremover. Modellen er dermed førende for fylkesrådets vedtak ved fastsettelsen av den årlige tilbudsstrukturen, opplyser Gjestvang.


Innenfor normtallsmodellen så vedtok fylkestinget noen ytterligere kriterier som fylkesrådet anvender når de vurderer om et tilbud skal fortsette eller ikke sett bort i fra klassestørrelse. Disse kriteriene er at elevenes rettigheter i opplæringsloven skal ivaretas, om tilsvarende tilbud finnes på en annen skole i Hedmark, om det finnes ledige plasser på elevenes lavere prioriterte ønsker ved nærskolen eller andre særlige forhold som tilsier at et tilbud må opprettholdes.

- Fylkesrådet ønsker å ha et så bredt tilbud som mulig i hver region i fylket. Det er viktig at elevene har skoletilbud i rimelig nærhet av bosted. Folketall og avstander i fylket tilsier at dette er utfordrende. Vi må foreta avveininger hvor regionale og lokale hensyn også spiller inn. Fylkesrådet er svært opptatt av å ivareta slike hensyn. Det er imidlertid kvaliteten i opplæringstilbudet for elevene som må veie tyngst, fastslår Aasa Gjestvang.

En annen utfordring som fylkesrådet er opptatt av er næringslivets behov for læringer og kvalifisert fagpersonell.
- Vi ser at behovene til næringslivet i Hedmark ikke alltid samsvarer med ungdommens ønsker for utdanningsvalg. For fylkesrådet er det viktig å matche dette best mulig gjennom tilbudsstrukturen. Men vi kan ikke ha tilbud som ikke ungdommen søker. Det er derfor viktig at næringslivet selv opprettholder sitt arbeid lokalt sammen med skolene for å oppmuntre til søking til sine bransjer, oppfordrer Gjestvang.


Det er ved seks skoler i Hedmark at tilbudet reduseres det kommende skoleåret. Disse er Nord-Østerdal, Midt-Østerdal, Trysil, Elverum, Solør og Hamar katedralskole. De tilbud som ikke kjøres i år vil bli lyst ut neste år. Om antall søknader da ikke er tilstrekkelig i forhold til normtall så vil tilbudene fjernes.

- Vedtatt tilbudsstruktur vil være grunnlaget for prosesser på skolene for å tilpasse personalsituasjonen lokalt med vedtatte tilbud, sier fylkesråd Gjestvang.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken