Elever og lærere ved NØVGS får besøk av Antidoping Norge

Nord-Østerdal videregående skole på Tynset.

Nord-Østerdal videregående skole på Tynset. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Hedmark fylkeskommune har inngått et samarbeid med Antidoping Norge om forebyggende tiltak mot doping som samfunnsproblem.

I forbindelse med prosjektet får elever og ansatte ved Nord-Østerdal videregående skole (NØVGS) besøk fredag 16. juni

Det toårige samarbeidsprosjektet inngår i Antidoping Norges (ADNO) satsing Lokal mobilisering mot doping. Det innebærer at ADNOs Bo Lindblad skal jobbe som prosjektkoordinator for Hedmark fylkeskommune. 

- Prosjektet skal gjennom kunnskapsheving om doping blant ungdommer i potensielle dopingmiljøer og profesjonelle yrkesgrupper som møter disse ungdommene, jobbe for å skape innsikt i fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser av dopingbruk. Prosjektets mål er å forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter, sier prosjektkoordinator Bo Lindblad. 

Satsingen til ADNO er en felles og systematisk mobilisering mot doping sammen med ansatte i kommuner og fylkeskommuner, politi, treningssentre og idrettslag. Fokuset rettes mot dagens kroppsidealer og tilhørende dopingbruk, og målet er å skape nulltoleranse for doping i nærmiljøene.

Hedmark fylkeskommunes ønsker å bidra til at nærmiljøer og lokalsamfunn fremmer helse og sunne verdier. Ungdata-undersøkelsen viser at nesten en tredjedel av elevene i den videregående skolen i fylket kjenner til noen som bruker doping. Derfor ønsker fylkeskommunen som skoleeier å satse på forebyggende arbeid blant elevene ved sine videregående skoler.

I prosjektet skal Bo Lindblad fra ADNO besøke alle videregående skoler for å holde foredrag for både elever og ansatte.

Artikkeltags