Elektrofag med høyest krav av linjene ved de videregående skolene i Nord-Østerdal

Av

6.912 elever får tilbud om plass på de videregående skolene i Hedmark. Ved Nord-Østerdal vidergående skole og Storsteigen videregående skole var det elektrofag som krevde det høyeste poengsnittet.