Etter 20 års kamp blir det nå ridehall på Storsteigen

BLIR RIDEHALL: Mandag vedtok fylkesrådet å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å realisere en ridehall ved Storsteigen videregående skole i Alvdal.

BLIR RIDEHALL: Mandag vedtok fylkesrådet å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å realisere en ridehall ved Storsteigen videregående skole i Alvdal. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det lover fylkesrådene Aasa Gjestvang og Thomas Breen etter at fylkesrådet mandag vedtok at Hedmark fylkeskommune skal gjennomføre et makeskifte med Opplysningsvesenets fond som eier nabotomten til Storsteigen videregående skole i Alvdal og inngå leieavtale med Fjellregionens Ridehall AS.

DEL

(Østlendingen) – Gjennom media har vi politikere fått beskjed om å kjenne vår besøkstid når det gjelder ridehall på Storsteigen. Nå har vi vedtatt å gjøre det vi må for at den skal bli realisert, understreker fylkesråd Aasa Gjestvang som har ansvaret for videregående skoler i fylket.

Basert på budsjett og finansieringsplan har Fjellregionens Ridehall AS kommet med tilbud om leie av hallen i tråd med Storsteigens behov for tid i hallen, en årlig leie på kroner 300.000. Leieperioden er på 10 år, med mulighet til forlengelse med samme vilkår på fem + fem år.

Banken har stilt som forutsetning at Hedmark fylkeskommune inngår en leieavtale på minst 10 år for at Fjellregionens Ridehall AS skal få lån til å oppføre ridehallen.

Storsteigen var den første landbruksskolen i landet som fikk egen hestelinje, men nå den eneste med hestelinje som ikke har ridehall.

– En leieavtale med Fjellregionens Ridehall AS framstår som en god løsning for å sikre bedre undervisningsforhold ved hestelinjen, og å sikre videre søking til skolen, sier fylkesråd Thomas Breen med ansvar for blant annet næring.

– Er det sant?

Slik kommenterer Tirill Langleite fylkesrådets vedtak. Hun tør nesten ikke å tro det. I 20 år har hun kjempet for at det må bygges en ridehall i Nord-Østerdal.

– For 20 år siden kjempet jeg gjennom Hesteriket og for at egne unger skulle få tilgang til en ridehall. Videre har jeg kjempet gjennom Nord-Østerdal Hestesportsklubb for at Storsteigen må få en ridehall, sier Langleite. Det har vært en lang kamp, sier hun og legger til at hun er jublende glad for fylkesrådets vedtak. I slutten av oktober skal saken sluttbehandles i fylkestinget.

Langleite og Nord-Østerdal Hestesportsklubb tok initiativet til å etablere Fjellregionens Ridehall AS i august i år. Hestesportsklubben har aksjemajoriteten med 51 prosent. En representant for hver kommune i fjellregionen sitter i styret. Selskapet har utarbeidet prosjektbeskrivelse og budsjett, og har innhentet tilbud fra ulike entreprenører. Fjellregionens Ridehall AS skal eie hallen mens Nord-Østerdal Hestesportsklubb skal drifte den.

– Spaden kan vi sette i jorden før jul, kommenterer Langleite.

Total prosjektkostnad for oppføring av hallen er beregnet til 10 millioner kroner. Finansieringen løses gjennom egenkapital fra hestesportsklubben, tippemidler og banklån samt salg av hestesko.

– Nå oppfordrer jeg alle til å kjøpe en hestesko til 1.000 kroner, en investering i ridehallen som vil styrke grunnlaget for Storsteigen, en skole for primærnæringen, ivrer hun.

Ridehallen

Hallen som skal bygges er en isolert ridehall på 30 x 71 meter, med en ridebane på 24 x 60 meter. I tillegg til ridebanen bygges tribune, varmestue med kafeteria, WC/Dusj og 9 stallbokser. Utenfor hallen blir det en tre meters grusgang rundt hele hallen, og det legges vekt på at anlegget skal tilpasses omgivelsene. Ridehallen skal fortrinnsvis bygges i tre. Kravene til universell utforming skal tilfredsstilles. Hallen er forutsatt ferdigstilt 01.09.2018.

Ridehallen skal plasseres nære et fredet gårdstun på prestegården, og det forutsettes at dette tas hensyn til ved byggingen av hallen.

Storsteigen videregående skole har ved flere anledninger uttrykt bekymring for dårlige forhold for hesteundervisningen som har foregått på utendørs ridebane som ligger nærme riksvei 3. Utendørs undervisning har gitt utfordringer ved lave temperaturer og med mye støy fra veien. For å kunne tilby bedre forhold for både elever og ansatte, har skolen derfor over lengre tid ønsket å få etablert en ridehall ved skolen.

Fylkesrådet vil prioritere dekning av de økte årlige leieutgiftene til ridehall i arbeidet med forslag til Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken