Mange kritiske røster til nytt næringsområde ved riksveg 3: – Idiotplassering!

– Det er en idiotplassering av en slik type næring, sa Tove Brurok under åpent møte om Østerdalsporten Nord tirsdag kveld. Hun blir nærmeste nabo til det nye næringsområdet i Tynset og var, i likhet med de fleste til stede, sterkt kritisk til en del av løsningene som er lagt fram.