Tiltalt etter transport av farlig gods – flere personer ble utsatt for giftig røyk

En mann i 20-årene fra Nord-Østerdal er tiltalt i forbindelse med lastebiltransport av farlig gods. Et større område måtte evakueres som følge av at det ble slått hull på to containere etter en bråbrems.