Det er tryggest å komme ut der folk ønsker deg velkommen. Fjellfri får Tynset til å komme ut som regionens skeive sentrum, med flagg og arrangement som markerer rom for ulikhet.

Det er ett år siden en mann skjøt 11 personer ved pride-feiringen i Oslo, og drepte to av dem. Vi leser om brenning av flagg, trusler mot arrangement og ser kommentarfelt med hat, løgn og uforstand. Vi er langt fra å nå mål om likeverd.

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere. Vi jobber for at alle kan leve fritt og åpent, uten frykt for diskriminering, trakassering, vold eller terror. Medlemmene våre skal kjenne seg trygge, respektert og likestilt på arbeid uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Vi jobber også for at offentlige tjenester er like tilgjengelige og inkluderende for alle.

FO Innlandet ber deg om å bli med i kampen for likestilling og menneskerettigheter. Stå sammen med oss i solidaritet med våre LHBT+-medlemmer, kolleger, venner, familie, pasienter og brukere. Kjærlighet og aksept knekker fordommer og diskriminering.

Vi skylder de unge å skape et samfunn der de kan blomstre trygt, fritt og skamløst som den de er. Barn og unge skal få lære om menneskerettigheter, demokrati og medvirkning. Rusta for å leve, lære og arbeide sammen, respektere at vi er ulike, men likt stilt og likt verdt, uavhengig av hvor streite eller skeive vi er.
Barn og ungdom har rett til helsehjelp, opplysning og at opplæring i skolen gis etter vedtatte verdier for grunnopplæringa. Vi avviser falske påstander om at det er seksualisering av barn å lære at folk er ulike, og like fullt har en plass ved bordet.

Er du nøytral i spørsmål om manglende rettigheter, tar du parti med undertrykkeren, sa Desmond Tutu. Det gleder oss at Fjellfri viser farger, lar Nord-Østerdalen komme ut på skeiva, og omfavne dem som trenger å kjenne at de er ønsket.

FOs slagord er «stå opp for trygghet». I kamp for mangfold, likestilling og et mer rettferdig samfunn skal FO Innlandet stå opp for pride og den skeive bevegelsens frigjøringskamp. Ingen er fri før alle er fri. God Pride!