Nordøsterdals-kommunene best i gebyrklassen

Av

Kommunene i Nord-Østerdal er de billigste i Hedmark med byggesaksgebyr langt under landsgjennomsnittet. Gjennomgående bruker de også minst tid på byggesaksbehandling.