Mann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale

Av