Her doserer direktør Børresen for lydhøre europeiske arkivarer

Norsk helsearkiv på Tynset vekker oppsikt internasjonalt.