Jernbaneverket vil stenge to overganger på Røros

KAN STENGES: Jernbaneverket ser helst at overgangen ved hotellet og Kiwi stenges. Kommuneplanleggerne Petter Hermansen og Anne Guri Ratvik ser for seg en undergang for mjuke trafikanter uten biltrafikk.alle foto: tor enget

KAN STENGES: Jernbaneverket ser helst at overgangen ved hotellet og Kiwi stenges. Kommuneplanleggerne Petter Hermansen og Anne Guri Ratvik ser for seg en undergang for mjuke trafikanter uten biltrafikk.alle foto: tor enget

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det gir nye muligheter.

DEL

Kommuneplanleggerne Petter Hermansen og Anne Guri Ratvik har fått inn høringsuttalelser til planprogrammet for området fra stasjonsområdet til Hitterelva sør for jernbanen.
– Dette er et område som på mange måter er innesperret av jernbanen og flyplassen. I dag er området preget av hummer og kanari. I planarbeidet må en legge opp til funksjoner som ikke blir etablert i sentrum og som kan videreutvikle og forbedre området. Det gjelder ikke minst når det gjelder trafikkavvikling, sier de.

Stenger overganger

Jernbaneverket har med bakgrunn i sikkerhetskrav og bruk av krysningsspor gjerne sett at begge dagens overganger stenges.
– Vi har tenkt og synset litt om hvilke alternativer som finnes. Overgangen mellom hotellet og Kiwi er vanskelig, og det blir lett kaos. Vi mener at denne overgangen kan stenges for biltrafikk, og at det i stedet lages en undergang for mjuke trafikanter, forteller Hermansen.
Det som de mener kan bli hovedatkomsten til området er dagens jernbaneovergang ved skolen.
–Den kan også bli en undergang som skal ta unna både tungtrafikk, personbiltrafikk og mjuke trafikanter. Her går planområdet helt opp til Osloveien, og det er godt mulig at en må gjøre noe med dagens kryss mellom Sundveien og Stormoveien for å få dette til. Vi sier ikke at det er enkelt - heller ikke at det er god plass, men vi foreslår at det gjennomføres et forprosjekt sammen med Jernbaneverket og Statens vegvesen og nødvendig samferdselsteknisk kompetanse for å se hva som er mulig.

Fortsatt undergang

Dagens undergang ved rundkjøringa ved Autokrysset mener de fortsatt kan være personbilinnkjøringen til området.
– Vi kommer ikke djupere uten at vi må senke hele rundkjøringa - som igjen får konsekvenser for Falunveien. Men det vil være mulig med en breddeutvidelse som gjør at vi får to kjørefelt og en gangvei som kan skilles fra kjørebanen med et gjerde, sier Hermansen og Ratvik.
Det understreker også at trafikkløsningen langs Tollef Bredals vei må strammes opp betraktelig og gjøres sikrere for mjuke trafikanter.
– Bedre trafikksikkerhet innebærer at det ikke kan bli snakk om økt hastighet, sier de.
Et annet alternativ som er tatt med i planprogrammet er ny atkomst fra fylkesvei 30 fra området ved Statoil-stasjonen under jernbanen og over Håelva rett nedenfor der Hitterelva renner ut i Håelva.
– Dette kan være et alternativ, men et vanskelig og dyrt alternativ. Vi tror heller ikke denne veien blir særlig mye brukt. Vi har ikke fått noen signaler på at dette alternativet er aktuelt, sier Hermansen.
Han ser fram til å få en debatt rundt hva som skal skje framover i dette området.
– Det er viktig å understreke at det vi har laget ikke er en plan, men et program som skal utredes. Ingenting er avgjort, sier han.

Artikkeltags