NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge

Av