NVE vender tommelen ned for uttak av vann for fiskeoppdrett og kraftproduksjon fra denne elva

NVE avslår søknad om tillatelse til å ta ut vann fra Nøra til kraftproduksjon og fiskeoppdrett i Os kommune i Innlandet.