Ny biblioteksjef og enhetsleder i helse- og omsorg: Disse er tilbudt stillingene i Tolga

Det var sju søkere til stillingen som biblioteksjef og åtte søkere til stillingen som enhetsleder ved Tolga omsorgstun.