Ny veileder skal hindre at området og bygningene tilknyttet Forollhogna verneområde skal bli lik ordinære hytteområder

I disse dager sender Nasjonalparkstyret for Forollhogna ut Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder ut på høring.