Nye anbefalinger for taxinæringen: -Vanskelig å vite hvilke retningslinjer vi skal følge.

FHI og Helsedirektoratet har nå kommet med anbefaling av munnbind i for både sjåfører og passasjerer i alle taxier i Norge. Enkelte steder er det også påbudt. I Trondheim, hvor Røros taxi kjører iblant, er alle i bilen nødt til å bruke munnbind.