Nye krisemidler. Her er tildelingen til våre kommuner

Regjeringen legger tirsdag 10. november fram et forslag til tilleggsbevilgning til kommuner og fylker i 2021 overfor Stortinget.