Pasient ble skrevet ut og sendt på omsorgshjem, men epikrise manglet: – En rutinesvikt som ikke skal skje

Det førte til at behandling ikke kunne starte som forventet. – En rutinesvikt som ikke skal skje, slår enhetsleder ved Solsida omsorgsheim Rannveig Ødegård fast.