Flere steder i regionen har sykefraværet økt, men i Tynset synker den

Regionens sykefravær ligger under fylkenes gjennomsnitt for samtlige kommuner.