Fem vil jobbe i uteseksjonen og kommunen fikk én søknad på konsulent til Røros skole