Svein Magne blir pensjonist, men ingen vil ta over stillingen som daglig leder. Nå legges IKS Fjell ned

Svein Magne Evavold blir pensjonist, ingen vil ta over stillingen som daglig leder, og IKS Fjell oppløses og blir en del av Revisjon Midt-Norge SA fra nyttår.